Een Alkmaarse zakenman hoeft een factuur van 2.500 euro van incassobureau e-Legal niet te betalen omdat dit bureau in strijd heeft gehandeld met haar eigen algemene voorwaarden bij het opstellen van de factuur. Dat heeft Rechtbank Noord-Holland beslist. Bovendien krijgt de Alkmaarder zijn aanbetaling terug van 1.000 euro.

De Alkmaarder had het incassobureau vorig jaar april ingeschakeld om een vordering te innen op een zakenpartner van hem. Het incassobureau had de zakenpartner aangeschreven, maar die was het oneens met de vordering. Daarop liet e-Legal de Alkmaarder weten dat de incassowerkzaamheden niet konden worden voortgezet op basis van de gesloten overeenkomst. De werkzaamheden konden alleen worden voortgezet op basis van een uurtarief.

De Alkmaarder ging akkoord. Het incassobureau heeft daarna een schriftelijk juridisch advies verstrekt aan de Alkmaarder.

In juni kwam de eindfactuur: de Alkmaarder moest in totaal bijna 2.500 euro betalen aan het incassobureau. De Alkmaarder weigerde dit. Hij voelde zich bedrogen en vindt dat e-Legal bijna niks voor het bedrag heeft gedaan. Als hij had zien aankomen dat het zoveel geld zou kosten, had hij het incassobureau nooit ingeschakeld. Hij vindt dat de hoogte van het bedrag van tevoren duidelijk gecommuniceerd had moeten worden.

Slogan 'no cure no pay'

De rechter vindt het opvallend dat e-Legal in de dagvaarding zes pagina's nodig heeft om uit te leggen hoe de prijs tot stand is gekomen. In die zes pagina's wordt verwezen naar de opdrachtbevestiging van twee pagina's, die weer verwijzen naar negen pagina's incassovoorwaarden aangevuld met twee pagina's algemene voorwaarden. In de opdrachtbevestiging staat dat de prijs te vinden moet zijn in de incassovoorwaarden, maar de prijs staat daar niet.

Uit die veelheid van informatie moet de Alkmaarder opmaken wat hij gaat betalen en wat het incassobureau daarvoor doet. De rechter begrijpt niet dat e-Legal in de opdrachtbevestiging niet duidelijk kan aangeven welk tarief in de eerste fase geldt voor de zaak die de betreffende klant bij haar aanbrengt.

De Alkmaarder hoeft uiteindelijk niets te betalen voor deze fase omdat zijn opdracht wel onder de 'no cure no pay'-afspraken viel, waarbij alleen kosten in rekening worden gebracht als er resultaat wordt behaald. E-Legal paste haar voorwaarden onjuist toe toen zij de factuur opstelde en verrichtte bovendien niet alle beloofde werkzaamheden.

Toen er maatwerk moest worden geleverd, noemde e-Legal wel een uurtarief, maar gaf geen vaste prijs op. Dat is zowel in strijd met de eigen voorwaarden van e-Legal als in strijd met de wet, oordeelt de rechter. Het incassobureau moet als goed opdrachtnemer op begrijpelijke wijze aangeven wat de prijs is en hoe die wordt berekend. Zeker omdat het incassobureau verwachtingen heeft gewekt doordat het adverteerde met de slogan 'no cure no pay'.

E-legal is het niet eens met het oordeel van de rechter en gaat in beroep.

Bron: Rechtspraak

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Verbintenissenrecht

  226
Gerelateerde artikelen