Het kabinet komt met steeds meer hulpmaatregelen om ondernemers te ondersteunen die in financiële problemen komen door de uitbraak van het coronavirus. Behalve de regeling voor bijzonder uitstel van betaling, is de omzetbelasting nog niet besmet met het coronavirus. Maar zonder omzet, valt er ook weinig btw te betalen. Toch pleit btw-specialiste Anne Marieke Smits, partner bij BDO, voor extra aandacht voor btw-maatregelen op korte en lange termijn.

Hulpmaatregelen

De impact van het coronavirus op ondernemend Nederland is nu al voelbaar. Na een eerste set aan hulpmaatregelen is het kabinet nu gekomen met een omvangrijk noodpakket om het bedrijfsleven door de coronacrisis heen te helpen. De maatregelen uit dit pakket variëren van een versoepeling van de regeling voor bijzonder uitstel van betaling van inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting tot aan een nieuwe tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten die per direct in de plaats komt van de huidige werktijdverkortingsregeling.

Extra btw-maatregelen

“Het is primair de taak van de overheid om te zorgen dat ondernemers voldoende liquiditeit behouden om deze lastige periode uit te zingen. Met het noodpakket heeft het kabinet daarin een fantastische geste gedaan. Bijzonder uitstel van betaling is een hele mooie eerste stap op het gebied van belasting, maar er kan meer worden gedaan,” aldus Smits. Zij noemt enkele korte en lange termijnmaatregelen die het kabinet kan nemen om de financiële gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te beperken.

Een kwartaal extra voor btw-voldoening

Een kwartaal extra voor het voldoen van de btw-schuld is zo’n korte termijnmaatregel waar Smits op doelt. “Het gros van de Nederlandse mkb-bedrijven en zelfstandig ondernemers doet per kwartaal btw-aangifte. In de maand april moet de eerste aangifte over 2020 worden ingediend en betaald. Ondernemers met betalingsproblemen door het coronavirus kunnen bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor de btw-naheffingsaanslagen. Maar dat is een eerste aanzet. De coronacrisis zorgt voor oplopende debiteurenstanden. Openstaande nota’s zullen steeds meer vertraagd worden voldaan met als gevolg een toenemende druk op de beschikbare liquiditeit voor ondernemerslasten. Een extra kwartaal om de btw te betalen is dan een belangrijke financiële steun in de rug van het mkb.”

Van jaar naar kwartaal voor btw-teruggave bij oninbare vorderingen

Naast oplopende debiteurenstanden is ook een stijging van het aantal oninbare vorderingen een denkbaar scenario. Als gehele of gedeeltelijke oninbaarheid zeker is, kunnen ondernemers de reeds voldane btw terugvragen, maar daar gaat wel een jaar overheen. “Ga hier coulant mee om en hanteer geen jaarperiode maar een kwartaal,” zegt Smits. “Dat geeft met name mkb-ondernemers met oninbare vorderingen financiële lucht in deze crisistijd.”

Coulance op voorraad

Enige extra btw-coulance is ook voor horecaondernemers op zijn plaats. De verplichte sluiting van minimaal drie weken raakt de horecasector fors. De branche geeft inmiddels massaal houdbare én verse producten weg aan met name voedselbanken en andere hulpbehoevenden, ziekenhuizen en bejaardentehuizen. “Voor de btw zou je dit kunnen beschouwen als een onttrekking van goederen aan het bedrijfsvermogen of er kunnen aftrekbeperkingen van toepassing zijn,” legt Smits uit. “Ik hoop echter dat de Belastingdienst dit mooie initiatief ziet als een zakelijke beweegreden. “Bij onttrekking heeft de ondernemer namelijk geen recht op aftrek van voorbelasting of moet btw worden voldaan over de aankoopprijs van de goederen, terwijl bij een zakelijke beweegreden de ondernemer de btw gewoon kan terugkrijgen. Dan gooit de btw in ieder geval geen roet in het eten van dit initiatief van de horecabranche.”

Uitsmeren van btw-voldoening

Ook andere branches, zoals de reis- en evenementenbranche, krijgen door het coronavirus flinke klappen te incasseren. De reisbranche heeft inmiddels een corona-voucher in het leven geroepen, zodat reisondernemingen betaalde reissommen niet direct hoeven terug te betalen en ook reizigers het geld voor hun vakantiereis niet kwijt zijn. Zij kunnen met het inwisselen van de voucher alsnog op een later moment op vakantie. Smits: “Wat de reisbranche maar ook de evenementenbranche zou kunnen helpen, is een mogelijkheid om de btw-voldoening over aanbetalingen uit te smeren over een langere periode. Door de werktijdverkortingsregeling en straks de nieuwe tegemoetkomingsregeling voor loonkosten krijgt de overheid ook steeds meer zicht op andere branches die in de moeilijkheden komen door het coronavirus. Door ook in die branches btw-voldoening in fases toe te staan kan de overheid gericht financiële ondersteuning bieden.”

Smits geeft aan dat de btw-effecten voor ondernemend Nederland met geplande activiteiten die de komende periode moeten worden geannuleerd dan wel uitgesteld, sowieso zéér casuïstisch van aard zijn. “Meer handvatten over hoe voor de btw moet worden omgegaan met bijvoorbeeld een corona-voucher, een annulering waarbij geen bedrag of slechts een percentage van het bedrag wordt teruggegeven, of het noodgedwongen cancelen van een evenement door onvoorziene omstandigheden zoals het coronavirus, is wenselijk want de zéér casuïstische jurisprudentie hierover is niet heel duidelijk.”

Vrijheid op de lange termijn

Om de economie op gang te krijgen of te houden, kan de overheid volgens Smits tot slot ook op de lange termijn heel gericht btw-stimuleringsmaatregelen nemen. “Ik verwacht dat de liquiditeit voor veel ondernemers echt problematisch wordt. Geef daarom ondernemers die nu per maand btw-aangifte doen de vrijheid om dit om te zetten naar een kwartaalaangifte. En schort de sanctie op van het verplicht maandaangifte doen vanwege het niet op tijd aangeven of betalen van btw. De maandaangevers van nu krijgen met een omzetting naar kwartaal in ieder geval enkele maanden extra de tijd om hun btw te voldoen. En dat geeft misschien wel net het beetje lucht dat nodig is om de coronacrisis financieel te doorstaan.”

Bron: Redacteur Marit Muller

Rubriek: Omzetbelasting

Carrousel: Carrousel

Informatiesoort: Interviews, Nieuws

Focus: Focus

Dossiers: Corona

  2857
Gerelateerde artikelen