De Kamer van Koophandel (KvK) constateert dat veel ondernemers met een eenmanszaak een foutmelding ('ongeldig btw-nummer voor grensoverschrijdende transacties binnen de EU’) krijgen in het VAT Information Exchange System (VIES). De KvK wijst erop dat in het VIES-systeem niet het omzetbelastingnummer moet worden gebruikt maar het btw-identificatienummer. Het systeem regaeert dan positief met 'ja, geldig btw-nummer’.

In VIES controleert een ondernemer btw-nummers van andere bedrijven en die van het eigen bedrijf. Het komt voor dat ondernemers niet het btw-identificatienummer (btw-id, ook wel btw-nummer) gebruiken, maar het omzetbelastingnummer.

Als eigenaar van een eenmanszaak ontvangt een ondernemer van de Belastingdienst twee nummers, te weten een btw-identificatienummer en een omzetbelastingnummer. Het omzetbelastingnummer is uitsluitend voor contact met de Belastingdienst. Dit nummer gebruikt een ondernemer bijvoorbeeld bij de belastingaangifte. Voor eenmanszaken is het omzetbelastingnummer gebaseerd op het burgerservicenummer (BSN).

Het btw-identificatienummer is een uniek nummer voor alle rechtsvormen, dus ook voor eenmanszaken en zzp’ers. Het btw-id heeft geen koppeling met het BSN van de ondernemer. Hij gebruikt het btw-id voor het contact met klanten en leveranciers in Nederland en in de EU. Dit nummer staat bijvoorbeeld op de website en facturen van de ondernemer.

Bron: KvK/Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting, Europees belastingrecht

851

Gerelateerde artikelen