Hof Den Haag oordeelt dat de echtgenote de verbouwingswerkzaamheden van haar man niet hoeft te vergoeden na de scheiding.

De zaak (Hof Den Haag 28 mei 2014, nr. ECLI:NL:GHDHA:2014:2263) verloopt als volgt. Man en vrouw trouwen met uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen. In 2009 kopen zij samen een woning. De vrouw betaalt de verbouwingskosten vanuit haar eigen vermogen. De man houdt toezicht op de verbouwing en verricht ook zelf bouwwerkzaamheden. Op 22 mei 2013 wordt het huwelijk ontbonden. De vrouw vordert haar privé-investering terug en de man eist een geldbedrag voor de door hem verrichte verbouwingswerkzaamheden.

Het hof oordeelt dat de vrouw haar privé-investering terug krijgt. De man heeft geen recht op een vergoeding omdat deze werkzaamheden binnen het bestek van artikel 1:81 BW vallen:

Echtgenoten zijn elkander getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd. Zij zijn verplicht elkander het nodige te verschaffen.

Het hof redeneert als volgt: De vrouw werkte buitenshuis, de man bemoeide zich thuis onder meer met de verbouwing. Zijn werkzaamheden vallen naar het oordeel van het hof binnen het bestek dat de echtgenoten in het kader van hun huishouding, waarbij de vrouw buitenhuis werkte en de man thuis, van elkaar mogen verwachten. Partijen hebben nooit een vergoeding afgesproken voor de desbetreffende werkzaamheden van de man. De man kan daar dan ook niet achteraf zonder rechtsgrond aanspraak op maken.

Belang voor de praktijk

Artikel 1:81 BW is van toepassing op echtgenoten en geregistreerde partners. Het is daarbij niet van belang of er huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt. Het geldt dus zowel bij gemeenschap van goederen als bij koude uitsluiting. Met dit artikel is de wederzijdse zorgplicht tijdens het bestaan van het huwelijk wettelijk verankerd. Na echtscheiding is het artikel niet meer van toepassing. Bij de vermogensrechtelijke afwikkeling van het huwelijk is het huwelijksgoederenregime het uitgangspunt. De beginselen van redelijkheid en billijkheid zijn vervolgens bepalend.

 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Huwelijksvermogensrecht

42

Gerelateerde artikelen