Deze week heeft de Belastingdienst een aantal zorgverleners een brief gestuurd over de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) en deelname aan de Zorgpilot. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft namelijk besloten om 1.200 zorgverleners met een VAR-loon de mogelijkheid te geven om toch aan de slag te gaan als zzp'er in de zorg.

Een aantal zorgverleners die als zzp'er in de zorg werken, hebben dit jaar van de Belastingdienst een VAR-loon gekregen. Dit komt doordat de Belastingdienst de werkzaamheden die zij met tussenkomst van een zorginstelling of bemiddelingsbureau doen, heeft beoordeeld als 'werk in dienstbetrekking'. Hierbij hoort geen VAR-wuo of VAR-row, maar een VAR-loon. Deze zorgverleners kunnen daardoor misschien niet meer als zzp'er in de zorg aan de slag.

Toch aan de slag via Zorgpilot

Het ministerie van VWS heeft daarom besloten om deze 1.200 zorgverleners in de gelegenheid te stellen om alsnog als zzp'er in de zorg aan de slag gaan via deelname aan de Zorgpilot. Via deze pilot kunnen zorgverleners direct een contract afsluiten met een zorgkantoor en met degene aan wie zij zorg verlenen. De Belastingdienst beschouwt hun arbeidsrelatie dan niet als een dienstbetrekking. De Zorgpilot geldt niet als de zorgverlener werkt bij of via een zorgaanbieder.

Deelnemen aan de Zorgpilot

Wie mee wil doen aan de Zorgpilot, moet de volgende stappen volgen:

  • De zorgverleners moeten een stappenplan volgen. Dit stappenplan staat in de bijlage in de brief van staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van VWS aan de Tweede Kamer over het openstellen van de Zorgpilot. Deze brief is te vinden op www.rijksoverheid.nl.
  • De zorgverleners moeten een nieuwe VAR aanvragen op www.belastingdienst.nl. In het aanvraagformulier bij de omschrijving van de werkzaamheden moeten zij invullen: 'AWBZ-zorg op basis van deelname aan de Zorgpilot'. Zij krijgen dan een VAR-wuo van de Belastingdienst met als omschrijving van de werkzaamheden: 'AWBZ-zorg op basis van deelname aan de Zorgpilot'.

Let op!

Om mee te kunnen doen aan de pilot moeten zorgverleners zich vóór 1 juli 2014 bij een zorgkantoor aanmelden. Als zij op 1 september nog niet deelnemen aan de pilot, is de Belastingdienst in principe genoodzaakt hun VAR-wuo te herzien.

Meer informatie

Als de zorgverlener nog vragen heeft over de zorgpilot, kan worden gebeld met Informatie Rijksoverheid op nummer 1400, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Als de zorgverlener vragen heeft over het intake- of registratieproces voor het afsluiten van een contract met de zorgkantoren, kan worden gebeld met het Team ZZP Registratiepunt: 085 - 300 18 00, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen