De oppositiepartijen in de Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben gezamenlijk vragen gesteld over de mogelijke invoering van een nieuwe provinciale belasting. Ze willen van het college van Gedeputeerde Staten onder meer weten welke scenario's op tafel liggen en wat de huidige stand van zaken is. De brief is opgesteld door alle partijen in de oppositie: SP, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Volt, PVV, SGP, Groep Doe STOER, 50PLUS, D66 en JA21.

De provincies zijn voor hun inkomsten grotendeels afhankelijk van de zogeheten opcenten op de motorrijtuigenbelasting en van het provinciefonds, maar in beide inkomstenbronnen staan ingrijpende hervormingen op de planning. Zo is het de bedoeling dat de motorrijtuigenbelasting over een aantal jaar (naar het zich nu laat aanzien in 2031) wordt vervangen door rekeningrijden. Automobilisten gaan dan belasting betalen per gereden kilometer. Het is de vraag wat dit betekent voor de provinciale heffing, de opcenten.

De volledige oppositie in Zuid-Holland wil van het college, bestaande uit vertegenwoordigers van GroenLinks-PvdA, BBB, VVD en CDA, weten hoe het zit. "Het invoeren van een nieuwe provinciale belasting is een groot besluit, met impact voor vele inwoners", schrijven ze.

Provincies en gemeenten zien 2026 als 'ravijnjaar'. Ze krijgen vanaf dan, zo is de verwachting, minder geld van het Rijk via het provincie- en gemeentefonds. De bijdrage uit het provinciefonds hangt af van het aantal inwoners, de oppervlakte van de provincie, het aantal kilometers aan wegen en de grootte van de watergebieden. Volgens de Zuid-Hollandse gedeputeerde Mariëtte van Leeuwen (financiën) krijgt haar provincie door "een weeffout" echter "onevenredig of gewoon veel te weinig geld" uit het fonds. Het provinciebestuur spant zich in om dit te laten herstellen.

Tijdens de recente begrotingsbehandeling in de Zuid-Hollandse Staten kwam het wegvallen van de provinciale motorrijtuigenbelasting al ter sprake. SP-fractievoorzitter Lies van Aelst riep het college op om mensen die geen auto hebben "niet onevenredig te benadelen" in de vorm van een nieuwe, vervangende belasting. De SP diende een motie in om via een pakket maatregelen de bestaanszekerheid te verbeteren, maar dat voorstel kreeg geen meerderheid. Tot ongenoegen van Van Aelst, die erop wees dat de meeste partijen in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen juist zeggen zich in te zetten voor dit thema.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

153

Gerelateerde artikelen