Vier zzp'ers die via belangenvereniging de Werkvereniging een zaak hadden aangespannen tegen de Staat om geleden financiële schade tijdens de coronapandemie, zijn woensdag niet in het gelijk gesteld door de rechtbank in Den Haag. De zelfstandige ondernemers vinden dat ze ongelijk zijn behandeld door de overheid vergeleken met mensen in loondienst, maar de rechter gaat daar dus niet in mee.

Toen in maart 2020 werd besloten tot een gedeeltelijke lockdown, kwam de overheid met maatregelen om mensen die zonder werk kwamen te zitten, te ondersteunen. Zo kregen werkgevers geld om hun personeel door te betalen, mits ze de werknemers in dienst hielden, de NOW-regeling. Zzp'ers konden hun heil zoeken in de TOZO-regeling, die zelfstandigen tegemoetkwam tot bijstandsniveau.

De vier zzp'ers, een fotograaf en muzikanten en acteurs, vinden dat de Staat "onjuiste en niet-evenredige keuzes" heeft gemaakt bij de invoer van de twee regelingen. Het viertal vindt dat ze "in geringe mate" zijn gecompenseerd omdat hun inkomen slechts werd aangevuld tot bijstandsniveau, en werknemers wel volledig werden uitbetaald.

De rechter geeft de zelfstandige ondernemers geen gelijk omdat het ging "om een politieke keuze die onder urgente omstandigheden moest worden gemaakt". De rechtbank gaat daarom mee in de keuze van de Staat om de bestaande regels voor zzp'ers en mensen in loondienst als uitgangspunt te nemen voor de steunmaatregelen. Voordat de coronacrisis uitbrak, hadden zelfstandigen ook een sociaal vangnet voor als zij onder bijstandsniveau kwamen, en hadden werknemers al recht op doorbetaling van hun salaris.

Een woordvoerster van de Werkvereniging vindt de uitspraak "een hele rare conclusie". Zij beaamt dat werknemers en zzp'ers niet altijd gelijk zijn, "maar op het moment dat iemand geen inkomen meer kan verdienen, heeft een ondernemer niet minder honger dan een werknemer", aldus de zegsvrouw. Daar voegt zij aan toe dat er tijdens de coronacrisis steeds meer drempels kwamen om een TOZO te krijgen, terwijl de regeling voor de werknemers niet verder werd uitgekleed.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid bijstand, Sociale zekerheid werkloosheid

Dossiers: Corona

263

Gerelateerde artikelen