Onlangs heeft de Franse Minister van Financiën bekendgemaakt dat Frankrijk een eigen digitax zal invoeren.

Internetondernemingen met een wereldwijde omzet van meer dan € 750 mln. krijgen te maken met een heffing van 3% over de Franse omzet. Frankrijk neemt er niet langer genoegen mee dat een onderneming als Google miljarden verdient met de verkoop van het zoekgedrag van onder eer Franse Google-gebruikers en de verkoop van gerichte advertenties. Waar het huidige fiscale instrumentarium tekortschiet om daarvoor een belastbare activiteit van Google in Frankrijk te constateren, moet het maar langs de weg van een heffing over de omzet. Op Europese of wereldwijde initiatieven wacht Frankrijk niet langer.

Ik moest aanstonds terugdenken aan het woonwagenkamp Vinkenslag waar de fiscus afsprak dat de winstbelasting van de autohandel zou worden bepaald op 3% van de omzet. Dat werd door sommigen, onder wie ook Kamerleden, vertaald alsof slechts 3% belasting over de winst werd geheven. Kamerleden waren er als de kippen bij om de toenmalige Staatssecretaris van Financiën aan de tand te voelen. Die had de afspraak al doen opzeggen (zij het niet met terugwerkende kracht) als zijnde een afspraak contra legem. De aanleiding vertoont enige overeenkomst: als het lastig is om vast te stellen of en in hoeverre sprake is van te belasten winst, wordt de omzet tot maatstaf verheven. Of die omzet goed is vast te stellen en een goede maatstaf is, is in beide gevallen een open vraag.

Het was niet de enige vraag die bij mij opkwam. In het geval van Vinkenslag was zonder meer sprake van belastingplicht, hier niet. Als Frankrijk beoogt winst van Google te belasten, hoe past dat in het verdrag met de VS (of Ierland?)? En als omzet de basis is, hoe verhoudt zich dat tot het dwingende bestek van de Btw-richtlijn? Overigens: valt het verkeer tussen gebruikers en Google niet al onder de omzetbelasting? Ruilverkeer valt immers ook onder de omzetbelasting. Hier wordt informatie geruild tegen instemming om gegevens omtrent zoekgedrag te gebruiken. Had al niet btw moeten worden afgedragen? Maar op grond van welke waarde dan? Hoe gaat die Franse belasting ingevorderd worden als de elders gevestigde dienstverlener niet meewerkt? En wat als Google de heffing ontwijkt door Franse internetgebruikers voortaan uit te sluiten? Is het feit dat bijvoorbeeld het Formule1-circus zoveel Nederlandse kijkers trekt voldoende aanleiding voor Nederland om belasting te willen heffen van het resultaat van dit circus - ovan dat van de Tour de France om nog maar eens iets te noemen?

Belastingheffing van digitale diensten is al enige tijd onderwerp van moeizame discussie binnen Europa. Die discussie wordt er nu niet makkelijker op. Ik begrijp dat dit ook niet het doel is: het gaat erom de gele hesjes uitzicht op verandering te bieden. Klassieker dan dit kan het bijna niet: het leidt de aandacht af van het binnenland en richt hem op een buitenlandse partij. Een recept dat al vele malen is gevolgd in de geschiedenis, maar bijna nooit tot duurzaam succes heeft geleid.

Informatiesoort: Uitvergroot

Rubriek: Internationaal belastingrecht

  468
Gerelateerde artikelen