Vrijdag 23 februari publiceert de Hoge Raad de volgende arresten.

Rubriek(en) Titel Rolnummer HR Vorige instantie Rolnummer vorige instantie V-N vindplaats vorige instantie V-N vindplaats conclusie A-G
Fiscaal bestuurs(proces)recht _ 21/01792 Gerechtshof Amsterdam 20/00343 en 20/00344 _ _
Vennootschapsbelasting. Inkomstenbelasting (winst) Verliesverdamping wordt voorkomen door pensioenstelsel te wijzigen 21/05429 Gerechtshof Arhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem 21/00008 V-N 2022/10.1.1 V-N 2022/44.10
Inkomstenbelasting (winst) Foutenleer niet van toepassing door ontbreken ‘foutenleerfout’ 22/00904 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem 21/00114 V-N 2022/22.1.1 _
Omzetbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht Opname keuken in de jaarstukken leidt tot verschuldigdheid btw 22/00954 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden 20/00858 V-N 2022/24.1.3 _
Inkomstenbelasting (winst) Kaakchirurg in opleiding is als waarnemer geen IB-ondernemer 22/01295 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem 21/00245 V-N 2022/23.1.2
V-N 2021/15.2.1
_
  _ 22/01853 Gerechtshof Amsterdam 20/00381 t/m 20/00383 _ _
  _ 22/01855 Gerechtshof Amsterdam 20/00384 t/m 20/00386 _ _
Inkomstenbelasting (niet-winst), Fiscaal bestuurs(proces)recht Compromis over verlaging gebruikelijk loon is rechtsgeldig 22/02757 Gerechtshof Amsterdam 21/00455 t/m 21/00457 V-N 2022/56.1.2 _
Fiscaal bestuurs(proces)recht Ingebrekestelling wegens niet tijdig uitspraak doen onduidelijk en daardoor niet-ontvankelijk 23/01202 Rechtbank Amsterdam 22/230 V-N 2023/42.1.8 _
  _ 23/01203 Rechtbank Amsterdam 22/231 _ _
  _ 23/01204 Rechtbank Amsterdam 22/232 _ _
  Naheffingsaanslag parkeerbelasting. Aanwijzingsbesluit niet op voorgeschreven wijze bekendgemaakt 23/01423 Gerechtshof Den Haag 22/00529 _ _
  WOZ 2017. Na afloop zitting alsnog inpandige opname. Geen compromis. Hoger beroep ongegrond. Hof verwijst naar HR 8 april 2022 23/02564 Gerechtshof Amsterdam 22/00640 _ _
  WOZ 2017. Na afloop zitting alsnog inpandige opname. Geen compromis. Hoger beroep ongegrond. Hof verwijst naar HR 8 april 2022 23/02749  Gerechtshof Amsterdam 21/01633 _ _
  WOZ 2017. Na afloop zitting alsnog inpandige opname. Geen compromis. Hoger beroep ongegrond. Hof verwijst naar HR 8 april 2022 23/02750 Gerechtshof Amsterdam 22/00639 _ _
Inkomstenbelasting (niet-winst), Omzetbelasting Correcties bij advocaat door incorrecte administratie terecht 23/03254 Gerechtshof Amsterdam 22/00536 t/m 22/00539 V-N 2023/52.1.2 _
Inkomstenbelasting (niet-winst), Fiscaal bestuurs(proces)recht, Loonbelasting Transitievergoeding terecht onderworpen aan inkomstenbelasting 23/03954 Gerechtshof Den Haag 22/01271 V-N 2023/57.1.2 _

Informatiesoort: Arrestenoverzicht HR

183