Op 28 mei 2024 is nummer 26 van Vakstudie Nieuws verschenen. In deze aflevering zijn de volgende belangrijke zaken opgenomen:

 • Doorschuivingsverzoek geldt voor gehele ondernemingsvermogen
  Rechtbank Noord- Nederland oordeelt dat het doorschuivingsverzoek alleen betrekking kan hebben op het gehele ondernemingsvermogen van de overleden echtgenoot en dat bepaalde vermogensbestanddelen niet uitgezonderd kunnen worden. (punt 3)
 • Gratis gezonde lunch is vrijgestelde arbovoorziening
  De Hoge Raad oordeelt dat de verstrekking van gratis gezonde lunches voortvloeit uit het door de werkgever gevoerde arbobeleid, zodat de vrijstelling voor arbovoorzieningen van toepassing is. (punt 7)
 • Verzamelbesluit fiscale eenheid VPB geactualiseerd
  Naast redactionele wijzigingen zijn er inhoudelijke aanpassingen gedaan. Ook is het besluit samengevoegd met een ander besluit. (punt 10)
 • KG- standpunt over bijschrijving van fiscaal erkend kapitaal en dividendbelasting
  De Kennisgroep neemt een standpunt in over fiscaal erkend gestort kapitaal voor de dividendbelasting. De vraag is of sprake is van een storting ter zake van een bijschrijving die commercieel ten laste van de winstreserves wordt gebracht, terwijl de vennootschap over zuivere winst beschikt. (punt 11)
 • Optie belaste verhuur is niet ‘overdraagbaar’
  Hof Den Haag oordeelt dat X geen recht heeft op aftrek van voorbelasting met betrekking tot de huur. X maakt niet aannemelijk dat een huurovereenkomst bestaat tussen hem en B BV. Ook is het niet mogelijk om de optie belaste verhuur, die is overeengekomen tussen B BV en A, toe te passen op de overeenkomst tussen B BV en X. (punt 15)
 • Geen vergoeding renteschade en heffingsrente bij achterwaartse verliesverrekening
  De Hoge Raad oordeelt dat X BV geen recht heeft op een rentevergoeding. Dat de verliesverrekeningsbeschikking niet gelijktijdig met het vaststellen van de VPB-​aanslag is gegeven, is niet voldoende om het beroep tegen de verliesverrekeningsbeschikking gegrond te verklaren. (punt 20)

Producten: Inhoudsopgave V-N

115