Op dinsdag 20 februari 2024 is nummer 9 van Vakstudie Nieuws verschenen. In deze aflevering zijn de volgende belangrijke zaken opgenomen:

 • Planning Ministerie van Financiën 2024 bekend
  De Minister en Staatssecretarissen van Financiën hebben de planningsbrief voor 2024 naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze planning biedt een overzicht van de wetsvoorstellen en beleidsvoornemens, waarvan de verwachting is dat deze in 2024 aan de Kamer worden gezonden. Bij de brief zit ook een evaluatiekalender voor fiscale regelingen. (punt 3)
 • Rente belast als nagekomen resultaatsbate
  Rechtbank Zeeland- West- Brabant oordeelt dat X de rente heeft ontvangen in zijn hoedanigheid van resultaatgenieter en schuldeiser, zodat deze tot zijn resultaat uit overige werkzaamheden behoort. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO). (punt 4)
 • Internetconsultatie concept Besluit vergelijking buitenlandse rechtsvormen gestart
  De internetconsultatie geeft uitvoering aan de wettelijke methode om buitenlandse rechtsvormen te duiden voor Nederlandse fiscale doeleinden in de Wet IB 2001, de Wet VPB 1969, de Wet DB 1965 en de Wet BB 2021. (punt 10)
 • Aangaan huwelijkse voorwaarden in zicht overlijden leidt niet tot belaste verkrijging
  De Hoge Raad oordeelt dat de inspecteur ten onrechte een aanslag erfbelasting heeft opgelegd. Slechts in uitzonderlijke gevallen is sprake van fraus legis bij het aangaan van huwelijkse voorwaarden. Daarvan is hier geen sprake. (punt 11)
 • Hospice verricht één van BTW vrijgestelde economische prestatie
  Rechtbank Noord- Nederland oordeelt dat het hospice één economische prestatie verricht die van BTW is vrijgesteld. De prestatie bestaat uit het scheppen van een omgeving die het mogelijk maakt voor de gast om de benodigde zorg te ontvangen in de laatste dagen van het leven, het verlenen van zorg en het faciliteren/coördineren van zorg. Het ter beschikking stellen van de gastenkamer is hiermee nauw verbonden. (punt 13)
 • Jaaroverzicht 2023 van Commissie rechtseenheid bestuursrecht
  In 2023 heeft de Commissie rechtseenheid bestuursrecht overleg gevoerd over diverse onderwerpen, waaronder de rol van de tussenuitspraak, de verschoonbare termijnoverschrijding, het verstrekken van gegevens in de bezwaarfase, de toetsing van buitenwettelijk begunstigend beleid en de overschrijding van de redelijke termijn. Dit staat in het door de commissie gepubliceerde Jaaroverzicht 2023.
  (punt 19)

Producten: Inhoudsopgave V-N

118