Hof 's-Hertogenbosch passeert in hoger beroep het bewijsaanbod van de heer X, zoals het doen horen van getuigen, aangezien het op geen enkele wijze door zijn professionele gemachtigde is geconcretiseerd.

De heer X is dga van een bv. In geschil is de aan X opgelegde ib/pvv-aanslag over 2004. De inspecteur stelt dat de bv omzet heeft verzwegen, die aan X ten goede is gekomen. In geschil is de hoogte van het voordeel uit aanmerkelijk belang wegens een verkapte winstuitdeling en de hoogte van het fictieve loon. Volgens Rechtbank Breda is aannemelijk dat de bv niet alle inkomsten heeft verantwoord, dat deze inkomsten aan X als aandeelhouder ten goede zijn gekomen en dat X en de bv zich daarvan bewust zijn geweest. Zowel het voordeel uit aanmerkelijk belang als het fictieve loon worden conform het standpunt van de inspecteur gehalveerd. X betwist in hoger beroep niet langer de omkering van de bewijslast. Primair betwist X ten aanzien van de uitdeling de redelijkheid van de schatting van de inspecteur.

Hof 's-Hertogenbosch passeert het bewijsaanbod van X, zoals het doen horen van getuigen, aangezien het op geen enkele wijze door zijn professionele gemachtigde is geconcretiseerd. X stelt ten aanzien van de looncorrectie dat deze niet terecht is, doch ook dit is niet nader onderbouwd. X vraagt voorts vergeefs om vergoeding van de in verband met deze procedure geleden schade. X maakt namelijk op geen enkele wijze inzichtelijk welke schade hij zou hebben geleden. Het beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Inkomstenbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  25
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen