Bij de stemmingen over het Belastingpakket 2014 heeft de Tweede Kamer nog een motie aangenomen.

Kamerstukken II 2013/14, 33752, nr. 56

Hierin wordt de regering verzocht:

  • de Tweede Kamer uiterlijk in 2013 te informeren (1) in welk geval een bedrijf de verplichting heeft om uiterlijk dertien maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening openbaar te maken via het handelsregister bij de Kamer van Koophandel, (2) hoeveel bedrijven de afgelopen vijf jaar ten onrechte verzuimd hebben te voldoen aan deze verplichting en (3) wat het kabinet gaat doen om het toezicht op deze verplichting te verbeteren.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Dossiers: Prinsjesdag 2013

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

  29
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen