Hof Arnhem-Leeuwarden stelt in hoger beroep de aanpassingskosten van de auto in goede justitie vast op € 6.000 en oordeelt dat de afschrijvingstermijn daarvan vijf jaar moet zijn.

De echtgenote van belanghebbende, de heer X, lijdt aan de ziekte van Kahler. In geschil is of X in de IB-aangifte over 2010 terecht specifieke zorgkosten heeft afgetrokken. Volgens Rechtbank Noord-Nederland zijn de aftrekbare kosten lager dan de drempel. X stelt in hoger beroep dat de aanpassingskosten van zijn auto ook aftrekbaar zijn. X heeft de auto in 2009 tweedehands gekocht voor € 19.250. De aanpassingskosten zouden € 9.000 zijn geweest, waarvan één derde deel aan 2010 wordt toegerekend. Als bewijs overlegt X een offerte uit 2015.

Hof Arnhem-Leeuwarden stelt de aanpassingskosten in goede justitie vast op € 6.000 en oordeelt dat de afschrijvingstermijn daarvan vijf jaar moet zijn. Het maakt niet uit dat de auto destijds bij de koop al was aangepast. De elektriciteitskosten voor de beademing van de echtgenote hebben een directe relatie met haar behandeling en zijn dus aftrekbaar. De kosten van een pedicure zijn alleen aftrekbaar als daar een medische noodzaak toe is. X maakt niet aannemelijk dat die er is. Het enkele feit dat de echtgenote er zelf niet meer toe in staat was, is niet voldoende. Deze kosten zijn dus niet aftrekbaar. De totaal aftrekbare kosten zijn hoger dan de drempel. Het beroep van X is deels gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.17

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Inkomstenbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  60
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen