Hof Amsterdam verklaart het hoger beroep van de heffingsambtenaar gegrond nadat partijen ter zitting tot het eensluidende standpunt zijn gekomen dat de aanslag afvalstoffenheffing terecht is.

Belanghebbende, X, is gebruiker van een perceel dat deel uitmaakt van een flatgebouw. In geschil is de aanslag afvalstoffenheffing die de heffingsambtenaar van de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oud-Zuid aan hem voor het jaar 2009 heeft opgelegd. Rechtbank Amsterdam verklaart het beroep van X gegrond en vernietigt de aanslag.

Hof Amsterdam verklaart het hoger beroep van de heffingsambtenaar gegrond nadat partijen ter zitting tot het eensluidende standpunt zijn gekomen dat de aan X opgelegde aanslag afvalstoffenheffing terecht is. Gelet op de inhoud van de door de gemeente aan de vereniging van het flatgebouw gezonden brief heeft de heffingsambtenaar echter toegezegd de bedragen die voor de jaren 2009 en 2010 zijn voldaan op grond van een overeenkomst voor het inzamelen van huishoudelijk afval buiten de twee reguliere inzameltijdstippen per week, te restitueren aan de vereniging zodat de huurders de aan hen doorberekende bedragen zullen terugontvangen. Het hof verklaart het hoger beroep van de heffingsambtenaar gegrond en verklaart het beroep in eerste aanleg alsnog ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Informatiesoort: VN Vandaag

  21
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen