Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat terecht een aanslag baatbelasting is opgelegd nu de onroerende zaak van X is gebaat bij de aanleg van de riolering.

Belanghebbende, X, is eigenaar van een agrarisch bedrijf in het buitengebied van de gemeente Sint Anthonis. In dit gebied heeft de gemeente riolering laten aanleggen. De heffingambtenaar van de gemeente legt aan X een aanslag baatbelasting op om de kosten van de aanleg van de riolering te verhalen. X is het niet eens met deze aanslag en voert onder meer aan dat hij de onroerende zaak vanwege de hoge kosten niet daadwerkelijk op de riolering heeft aangesloten.

Hof 's-Hertogenbosch overweegt dat door de aanleg van de riolering betere gebruiksmogelijkheden voor de onroerende zaak van X zijn gecreëerd. Nu bestaat immers de mogelijkheid dat de onroerende zaak wordt aangesloten op het gemeentelijke rioleringsnet. De onroerende zaak is derhalve in een voordeliger positie gekomen en is dus gebaat bij de aanleg van de riolering. Dat X van de mogelijkheid tot aansluiting geen gebruik heeft gemaakt, is hierbij niet van belang, aldus het hof. Het hoger beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Editie: 13 februari

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Informatiesoort: VN Vandaag

  31
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen