Hoewel de eigenaar van een vakantiewoning in 2011 meer dan 90 dagen de beschikking had over de woning, komt de aanslag forensenbelasting op grond van het gelijkheidsbeginsel te vervallen.

Belanghebbende, X, is eigenaar van een vakantiewoning in de gemeente Veere, zonder in deze gemeente hoofdverblijf te houden. In geschil is of de gemeente terecht een aanslag forensenbelasting aan X heeft opgelegd.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant vernietigt op grond van het gelijkheidsbeginsel de aan X opgelegde aanslag. De aanslag is in beginsel terecht nu X over de vakantiewoning kan beschikken als deze niet gereserveerd is of verhuurd is door de bemiddelingsorganisatie en vaststaat dat de woning in 2011 minder dan 90 dagen is verhuurd. Ter zitting is echter vast komen te staan dat de gemeente Veere in soortgelijke situaties geen forensenbelasting oplegt, namelijk wanneer in het contract met de bemiddelingsorganisatie de mogelijkheid is aangekruist dat de eigenaar het object maximaal 89 dagen per jaar voor eigen gebruik blokkeert. De rechtbank overweegt dat deze blokkering van 89 dagen niet uitsluit dat de woning op andere, niet verhuurde dagen van het jaar, ter beschikking staat aan de eigenaar en deze situatie dus niet wezenlijk verschilt van de situatie van X. Op grond van het gelijkheidsbeginsel (begunstigend beleid) komt de aan X opgelegde aanslag te vervallen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 223

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Belastingen van lagere overheden, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Informatiesoort: VN Vandaag

  28
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen