Hof Amsterdam oordeelt dat door de vernietiging van de aanslag forensenbelasting 2008 en het achterwege blijven van een aanslag over 2009 bij X het vertrouwen is gewekt dat hij niet belastingplichtig is voor de forensenbelasting. 

Belanghebbende, X, is eigenaar van een gemeubileerde woning in de gemeente Bergen, zonder in deze gemeente hoofdverblijf te houden. In geschil is of de gemeente terecht een aanslag forensenbelasting aan X heeft opgelegd over belastingjaar 2010.

Hof Amsterdam oordeelt dat door de vernietiging van de aanslag forensenbelasting 2008 en het achterwege blijven van een aanslag over 2009 bij X het vertrouwen is gewekt dat hij niet belastingplichtig is voor de forensenbelasting. Door de handelwijze van de heffingsambtenaar heeft bij X redelijkerwijs de indruk post heeft kunnen vatten dat hij ook in latere jaren niet belastingplichtig was voor de forensenbelasting indien hij de woning tien maanden per jaar (of meer) aan de bv zou verhuren. Het honoreren van dit vertrouwen is bovendien niet zo duidelijk in strijd met een juiste wetstoepassing dat belanghebbende niet op nakoming ervan mocht rekenen. De stelling van de heffingsambtenaar dat het oordeel in de uitspraak op bezwaar over 2008 niet geldt voor het jaar 2010, is rechtens onjuist.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 223

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Belastingen van lagere overheden, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Informatiesoort: VN Vandaag

  22
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen