De civiele kamer van Rechtbank Gelderland oordeelt dat geen algemene voorwaarden zijn overeengekomen. Accon bv heeft in het kader van de BTW-advisering een onrechtmatige daad begaan.

Belanghebbende, de X-groep, houdt zich bezig met assurantiebemiddeling en financiële dienstverlening in de agrarische sector. De X-groep geeft haar adviseur, Accon AVM bv, opdracht om haar te adviseren over de (groeps)structuur van haar onderneming. De focus ligt er daarbij onder andere op dat de holdings facturen zonder BTW kunnen sturen voor de managementwerkzaamheden. Nadat de X-groep het advies van Accon bv opvolgt, stelt de Belastingdienst dat wel met BTW moet worden gefactureerd en legt naheffingsaanslagen op aan de X-groep. Lopende de fiscale procedure spreekt de X-groep Accon bv aan tot vergoeding van de schade die zij stelt te lijden doordat Accon bv haar niet goed heeft geadviseerd. Accon bv beroept zich op haar algemene voorwaarden.

De civiele kamer van Rechtbank Gelderland oordeelt dat geen algemene voorwaarden zijn overeengekomen. Accon bv maakt niet aannemelijk dat de X-groep uitdrukkelijk heeft aanvaard dat de algemene voorwaarden van Accon zullen gelden. Ook is niet aannemelijk gemaakt dat Accon bv voor of bij het geven en aanvaarden van de opdracht naar haar algemene voorwaarden heeft verwezen. De rechtbank verwerpt dan ook het beroep van Accon bv op haar algemene voorwaarden. Vervolgens stelt de rechtbank vast dat het overleg met de Belastingdienst niet het gewenste resultaat opleverde, en dat nog vervolgstappen nodig waren om het beoogde resultaat te behalen. Nu Accon bv dat heeft nagelaten, is zij tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst van opdracht die zij met de X-groep heeft gesloten. De rechtbank veroordeelt Accon bv om de schade te vergoeden die de X-groep lijdt door de onrechtmatige daad. Voor de vaststelling van het schadebedrag moet op de uitkomst van de fiscale procedure worden gewacht.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 7

Burgerlijk Wetboek Boek 6 162

Burgerlijk Wetboek Boek 7 400

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Omzetbelasting, Verbintenissenrecht

Instantie: Rechtbank Gelderland

37

Gerelateerde artikelen