Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Ferimet geen recht heeft op aftrek van de voorbelasting. Daarbij is van belang dat bewust een fictieve leverancier is vermeld op de, zelf uitgereikte, factuur in het kader van de toepassing van de verleggingsregeling.

Ferimet SL verklaart dat zij in 2008 materialen voor hergebruik (schroot) heeft verworven van Reciclatges de Terra Alta. Aangezien deze aankoop volgens haar is onderworpen aan de BTW-verleggingsregeling, stelt Ferimet de bijbehorende factuur op. De Spaanse Belastingdienst stelt vervolgens vast dat de materialen weliswaar zijn geleverd, maar niet door RTA. Zij is dan ook van mening dat Ferimet geen recht heeft op aftrek van de voorbelasting. De Spaanse rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Ferimet geen recht heeft op aftrek van de voorbelasting. Daarbij is van belang dat bewust een fictieve leverancier is vermeld op de, zelf uitgereikte, factuur in het kader van de toepassing van de verleggingsregeling. Verder is van belang dat gegevens ontbreken om vast te stellen of de leverancier belastingplichtig is, of dat voldoende duidelijk is dat sprake is van fraude.

[Nieuwsbron]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Omzetbelasting, Europees belastingrecht

Editie: 15 november

Informatiesoort: VN Vandaag

  579
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen