Er zijn twee nieuwe documenten openbaar gemaakt betreffende het overgangsrecht bij wijziging van de BTW-sportvrijstelling per 1 januari 2019.

De overgangsregeling is van toepassing voor de bouw van een sportaccommodatie in het geval dat voor 1 januari 2019 een koop-aannemingsovereenkomst is afgesloten en de bouw voor die datum is aangevangen. Uit de nieuwe documenten blijkt dat de Belastingdienst enkel de voorwaarde heeft gehanteerd dat de realisatie van de bouw voor 1 januari 2019 moet zijn aangevangen. Een V&A van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport suggereert dat er sprake is van alternatieve voorwaarden in plaats van cumulatieve voorwaarden. Dit betekent dat ook andere ondernemers een beroep kunnen doen op de overgangsregeling als er nog geen koop-aannemingsovereenkomst is gesloten voor 1 januari 2019 maar wel aan de overige voorwaarden van de overgangsregeling is voldaan.

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 11

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Omzetbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

10

Gerelateerde artikelen