Staatssecretaris Van Rij van Financiën laat een ambtelijke verkenning uitvoeren naar de kwaliteit en het gedrag van belastingadviseurs. Hierbij wordt ook ingegaan op de vraag over de inzet en effectiviteit van het bestaande fiscale boete-instrumentarium voor belastingadviseurs.

Dat antwoordt Van Rij op Kamervragen van het lid Idsinga (VVD) over de Tax Governance Code van VNO-NCW. Hij verwacht dat zowel nationaal als internationaal toenemende druk gaat ontstaan om zich aan te sluiten bij de code of om soortgelijke initiatieven te ontplooien. De beroepsgroep van belastingadviseurs ontplooit ook diverse initiatieven, zoals de recent aangenomen Tax Principles van de NOB en het voorstel van het RB voor kwaliteitsbewaking. Ook in het onderwijs en de (beroeps)opleiding bestaan initiatieven.

Van Rij benadrukt het belang van transparantie wanneer wetenschappers hun werk bij de universiteit combineren met een baan in de belastingadviespraktijk of overheid. Ten aanzien van het vraagstuk van de onafhankelijkheid van wetenschappers in adviescommissies geeft hij aan het onwenselijk te vinden dat mensen die een direct belang hebben bij de uitkomsten van een advies, deze adviesopdrachten uitvoeren. Alleen als de relevante deskundigheid elders niet toegankelijk is, en de risico’s op het gebied van belangenverstrengeling beperkt zijn, moeten adviesopdrachten mogelijk blijven.

[Nieuwsbron]

Editie: 10 juni

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Belastingrecht algemeen

Informatiesoort: VN Vandaag

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

  1175
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen