Staatssecretaris Van Rij van Financiën geeft uitleg aan de hybride-entiteitenbepalingen voor de casuspositie waarbij de Nederlandse inhoudingsplichtige die de betaling doet voor Amerikaanse fiscale doeleinden als transparant wordt aangemerkt op basis van de zogenoemde check-the-box-regeling.

Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden heeft de toenmalige bewindsman opgemerkt dat het kabinet deze problematiek onderkent en dat zal worden bezien of dat aanleiding geeft om daar in voorkomende gevallen in te voorzien. Door middel van dit besluit komt Van Rij hieraan tegemoet en wordt duidelijkheid aan de praktijk gegeven.

Het besluit van 19 maart 1997, nr. IFZ/204M, BNB 1997/168, over de toepassing van belastingverdragen bij betalingen die Nederland toerekent aan een hybride entiteit die in beginsel geen zelfstandig beroep zou kunnen doen op een vermindering van Nederlandse bronbelasting op grond van het belastingverdrag, wordt op 7 december 2022 ingetrokken.

Dit besluit treedt op 7 december 2022 in werking.

Lees ook het thema Bronbelasting op dividenden.

Wetsartikelen:

Wet bronbelasting 2021 2.1

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen 24

Wet op de dividendbelasting 1965 4

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting, Dividendbelasting, Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Carrousel: Carrousel

94

Gerelateerde artikelen