Het beleidsbesluit is verschenen dat het verlenen van langdurig uitstel van betaling van erfbelasting voor schrijnende situaties mogelijk maakt door een aanpassing van de Leidraad Invordering 2008. Met de wijzigingen van de Leidraad Invordering kan de ontvanger per 1 juli 2021 in schrijnende situaties langdurig uitstel van betaling verlenen en hoeft er geen invorderingsrente te worden betaald.

Wat een schrijnende situatie is, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval. Een voorbeeld is een minderjarig natuurlijk persoon, die vanwege een overlijden van een familielid met een belastingaanslag erfbelasting of inkomstenbelasting wordt geconfronteerd en (nagenoeg) alleen vermogen erft in de vorm van een vermogensbestanddeel dat een eerste levensbehoefte is, zoals bijvoorbeeld de ouderlijke woning.

Het uitstel van betaling wordt verleend voor een periode van ten minste vijf jaar voor een belastingaanslag in de erfbelasting. Voor het verlenen van dit uitstel geldt als voorwaarde dat voldoende zekerheid wordt gesteld. De ontvanger kan echter afzien van de zekerheidseis.

Het uitstel van betaling kan ook worden aangevraagd voor een andere belastingaanslag dan de aanslag erfbelasting, voor zover die belastingaanslag valt in de boedel van een nalatenschap van een natuurlijk persoon en betaling van die belastingaanslag binnen de wettelijke betalingstermijn, bij de erfgenaam tot een schrijnende situatie leidt.

Het besluit is eerder aangekondigd in een brief van staatssecretaris Vijlbrief van Financiën naar aanleiding van Kamervragen van de leden Lodders en Koerhuis (V-N 2021/22.9).

Wetsartikelen:

Leidraad Invordering 2008 28.3a

Leidraad Invordering 2008 25.4.6

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Invordering, Schenk- en erfbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 2 juli

11

Gerelateerde artikelen