Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat een beroep op het evenredigheidsbeginsel niet slaagt tegen de aansprakelijkheidstelling voor omzetbelastingschulden van een fiscale eenheid. Ook een melding betalingsonmacht doet geen afbreuk aan de aansprakelijkheid.

De ontvanger stelt X bv aansprakelijk voor de omzetbelastingschulden van de fiscale eenheid waartoe zij behoort. X bv is van mening dat dit onterecht is en doet een beroep op het evenredigheidsbeginsel. Ook stelt X bv dat geen sprake kan zijn van aansprakelijkheid omdat betalingsonmacht is gemeld. X bv gaat in beroep.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat een beroep op het evenredigheidsbeginsel niet slaagt. De rechtbank mag de formele wet niet toetsen aan de algemene rechtsbeginselen. Ook is geen sprake van een bijzondere omstandigheid die niet is verdisconteerd in de afweging van de wetgever bij het maken van de wet. Ook een beroep op het unierechtelijke evenredigheidsbeginsel slaagt niet. Verder heeft een melding betalingsonmacht geen invloed op de aansprakelijkheidstelling. Het beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Invorderingswet 1990 43

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting, Invordering, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

10

Gerelateerde artikelen