Het besluit over de fiscale behandeling in de loonbelasting en de inkomstenbelasting van reiskostenvergoedingen, terbeschikkingstelling van een auto of fiets en privégebruik auto is geactualiseerd. Een aantal verwijzingen is aangepast en de gedeelten van onderdeel 9 bewijs bij reizen met openbaar vervoer die niet meer van belang zijn, zijn verwijderd. Ook is een aantal onderdelen verduidelijkt.

In onderdeel 4 vaste reiskostenvergoedingen is een verduidelijking opgenomen van situaties waarin een werkgever met terugwerkende kracht met ingang van het begin van het kalenderjaar een vaste vergoeding voor reiskosten toekent.

Onderdeel 6 over de terbeschikkingstelling van een fiets gaat over de afschrijving van een ter beschikking gestelde fiets. Met de verduidelijkingen zijn geen inhoudelijke wijzigingen beoogd.

Het besluit treedt in werking met ingang van 24 september 2022. Het vorige besluit van 20 maart 2015, nr. BLBK2015/01888M, V-N 2015/18.12, is ingetrokken.

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 31a

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 26 september

Informatiesoort: VN Vandaag

Carrousel: Carrousel

  431
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen