Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat X bv aannemelijk moet maken dat er waardeverminderende omstandigheden zijn. Er is door haar geen enkele concrete onderbouwing geleverd dat te veel BPM is geheven.

X bv voldoet BPM voor twee ingevoerde auto's, maar stelt vervolgens dat de lagere waarde van ex-rentals bepalend is. Daarom is meer BPM voldaan dan op vergelijkbare binnenlandse auto's drukt. Volgens Rechtbank Den Haag moet X bv bewijzen dat te veel BPM is voldaan. Voor de onderhavige niet-ex-rentals mag niet worden uitgegaan van de waarde van reeds in Nederland aanwezige ex-rentals. X bv gaat in hoger beroep.

Hof Den Haag oordeelt dat X bv aannemelijk moet maken dat er waardeverminderende omstandigheden zijn. Er is door haar geen enkele concrete onderbouwing geleverd dat te veel BPM is geheven. X bv stelt vergeefs dat altijd van de voor haar meest gunstigste omstandigheid, zoals een lagere CO2-uitstoot, mag worden uitgegaan. Het feit dat bij gebruik van de koerslijst AutotelexPro standaard 'slechte staat exterieur' en 'slechte staat interieur' mogen worden aangevinkt, leidt niet automatisch tot een extra aftrek van € 250 per aangevinkt vakje. Ook deze omstandigheden moet X bv steeds aannemelijk maken. Het beroep van X bv is ook voor het overige ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 9

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Instantie: Hof Den Haag

Editie: 19 augustus

2

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen