Bezwaarschriften tegen de box 3-heffing 2017-2022, waarin grieven zijn opgenomen die leiden tot een ander rechtsherstel dan uit de Wet rechtsherstel box 3 volgt, worden afgewezen. Het kabinet blijft van mening dat met het voorgestelde stelsel naar redelijkheid uitvoering wordt gegeven aan het Kerstarrest.

Dat antwoordt staatssecretaris Van Rij van Financiën op Kamervragen van het lid De Jong (D66) naar aanleiding van het bericht van het Register Belastingadviseurs ‘definitieve aanslagen inkomstenbelasting met box 3-heffing: maak bezwaar’!

In een aantal procedures is onder andere door Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat het Besluit rechtsherstel box 3 (inmiddels gecodificeerd in de Wet rechtsherstel box 3) de betreffende belastingplichtige onvoldoende rechtsherstel biedt (zie ook V-N Vandaag 2023/437). Tegen die beslissingen is of wordt door Van Rij cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad.

Het aantal bezwaarschriften tegen de box 3-heffing is inmiddels opgelopen naar 485.000. De toename van het aantal bezwaarschriften heeft gevolgen voor de uitvoeringscapaciteit. Dit leidt ertoe dat de uitvoering niet kan plaatsvinden binnen de wettelijke termijnen en verdringing optreedt bij de behandeling.

De Tweede Kamer ontvangt voor 1 mei 2023 de uitkomsten van het onderzoek naar een verdere verfijning van het bestaande forfaitaire stelsel op korte termijn.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 8 maart

31

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen