Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft het rapport evaluatie bijzondere regelingen autobelastingen, BPM en MRB, naar de Tweede Kamer gestuurd. De evaluatie richt zich hoofdzakelijk op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de regelingen. Daarnaast zijn de vragen uit het toetsingskader fiscale regelingen beantwoord.

De bijzondere regelingen in de MRB en BPM bevatten bepalingen over vrijstellingen en tariefreducties voor diverse categorieën voertuigen. Er vallen 14 BPM-regelingen en 27 MRB-regelingen onder de reikwijdte van de evaluatie. De beleidsevaluatie is uitgevoerd door SEO economisch onderzoek.

SEO heeft naar aanleiding van de evaluatie negen aanbevelingen gedaan, waaronder: Schaf de regelingen ter stimulatie van het rijden op gas af; Spits de regeling voor het behoud van mobiel erfgoed toe op specifieke modellen die tot mobiel erfgoed worden gerekend; Geef de MRB-regeling “kwarttarief kampeerauto’s” anders vorm; Vervang de regeling die dient ter bevordering van taxi’s en OV voor beleid dat hetzelfde doel behaalt zonder negatieve effecten voor het milieu of schaf deze regeling af.

In het coalitieakkoord is al besloten om de vrijstelling in verband met de regeling BPM-vrijstelling bestelauto af te bouwen naar nul. Deze maatregel wordt opgenomen in het Belastingplan 2023. Het kabinet komt in het najaar van 2022 met een inhoudelijke reactie op de aanbevelingen uit het rapport.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 5 juli

6

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen