Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de colocatiediensten die A Oy verricht niet zijn aan te merken als diensten van verhuur van onroerende zaken. Op deze diensten is dan ook niet de BTW-vrijstelling van art. 135 lid 1 onderdeel l EG-richtlijn 2006/112 van toepassing.

Het Finse A Oy verricht met name colocatiediensten voor in Finland en in andere lidstaten gevestigde actoren op IT-gebied die met servers die hun eigendom zijn telecommunicatieverbindingen ter beschikking stellen aan hun eigen klanten. Deze colocatiediensten bestaan uit de terbeschikkingstelling van een serverkast met een vergrendelbare deur, stroomtoevoer en diensten die een zo optimaal mogelijke operationele omgeving voor het gebruik van de servers moeten verzekeren. Naar aanleiding van het verzoek van A Oy om een voorafgaande beslissing over de BTW-regeling die op deze colocatiediensten moet worden toegepast, oordeelt de Finse Belastingdienst dat de colocatiediensten moeten worden beschouwd als diensten die betrekking hebben op onroerende zaken. De plaats van dienst wordt dan bepaald door de ligging van de onroerende zaak. De Finse rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de colocatiediensten die A Oy verricht niet zijn aan te merken als diensten van verhuur van onroerende zaken. Op deze diensten is dan ook niet de BTW-vrijstelling van art. 135 lid 1 onderdeel l EG-richtlijn 2006/112 van toepassing. Daarbij gaat het Hof van Justitie EU er vanuit dat de dienstverrichter zijn klanten niet op passieve wijze een oppervlakte of ruimte ter beschikking stelt en hun niet het recht waarborgt om die te gebruiken als waren zij de eigenaar ervan. Verder maken de serverkasten geen integrerend deel uit van het gebouw waarin zij zijn opgesteld en zijn zij er ook niet blijvend geïnstalleerd. De nationale rechter moet dit wel onderzoeken. Ook zijn de colocatiediensten niet aan te merken als diensten met betrekking tot onroerende zaken in de zin van art. 47 EG-richtlijn 2006/112, wanneer de klanten niet beschikken over een uitsluitend gebruiksrecht op het deel van het gebouw waarin de serverkasten zijn geïnstalleerd.

[Nieuwsbron]

Instantie: Court of Justice of the European Union

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting

Editie: 6 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

  374
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen