Volgens het HvJ EU vallen de diensten van GfBk op het gebied van adviesverlening over de belegging van effecten die zij voor een BGB verricht onder het begrip "beheer van een gemeenschappelijk beleggingsfonds".

Het Duitse GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH verleent onder andere advies over beleggingen. In 1999 sluit een beheermaatschappij van gemeenschappelijke beleggingsfondsen (BGB) een dienstverleningsovereenkomst met GfBk. Volgens de Duitse fiscus kunnen de door GfBk verrichte diensten niet worden aangemerkt als "beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen" in de zin van art. 13 B onderdeel d punt 6 Zesde btw-richtlijn, en zijn de diensten van GfBk belast met btw. De Duitse rechter heeft prejudiciële vragen in deze zaak gesteld.

Het Hof van Justitie EU (HvJ EU) oordeelt dat diensten van adviesverlening over de belegging van effecten die een derde verricht voor een BGB, onder het begrip "beheer van een gemeenschappelijk beleggingsfonds" vallen. Hieraan doet volgens het HvJ EU niet af dat de derde niet heeft gehandeld op grond van een lastgeving.

[Bron Uitspraak]

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie (Eerste Kamer)

2

Gerelateerde artikelen