Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X de BTW-vrijstelling voor medische diensten mag toepassen op haar werkzaamheden als medisch pedicure. De in de Zorgmodule beschreven instrumentele behandeling vormt namelijk een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel van de voetzorg voor diabetespatiënten. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

X exploiteert een praktijk waarin zij werkzaamheden als medisch pedicure verricht. Zij verricht daarbij onder andere voetverzorging bij diabetes. Voor patiënten met diabetes mellitus is een Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera beschikbaar. Een onderdeel van de Zorgmodule is de instrumentele behandeling. In geschil is of de BTW-vrijstelling voor medische diensten van toepassing is op de door X verrichte medische pedicurebehandelingen. De inspecteur acht daarbij van belang dat X geen HBO-opleiding heeft gevolgd.

Hof Arnhem-Leeuwarden (V-N Vandaag 2020/911) oordeelt dat X de BTW-vrijstelling voor medische diensten mag toepassen op haar werkzaamheden als medisch pedicure. De in de Zorgmodule beschreven instrumentele behandeling vormt namelijk een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel van de voetzorg voor diabetespatiënten. Zij valt als zodanig dan ook binnen de reikwijdte van de BTW-vrijstelling voor medische diensten. Verder verschilt de instrumentele behandeling die medisch pedicures geven wat betreft omvang en aard en kwaliteit niet zo zeer van de behandeling die podotherapeuten geven dat dit een verschil in BTW-behandeling rechtvaardigt. Het hof wijst er verder nog op dat ook een van de doelstellingen van de BTW-vrijstelling hiermee wordt gediend: het voorkomen dat de prijs van gezondheidskundige verzorging van de mens door de BTW teveel stijgt. Het hof vermindert de verschuldigde BTW.

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

Lees ook het thema Medische vrijstelling: vrijgesteld van btw of toch belast?

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 11

Instantie: Hoge Raad

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 27 september

Rubriek: Omzetbelasting

  1721
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen