Als een ondernemer fietsen leaset en ter beschikking stelt aan zijn werknemer(s), geldt dat het btw-bedrag dat is begrepen in de leasetermijnen volledig in aftrek kan worden gebracht totdat het totaal van de in aftrek gebrachte bedragen het maximum van € 130 (21/121 x € 749) heeft bereikt.

De goedkeuring voor fietsen van de zaak uit het besluit van 11 juli 2012, nr. BLKB 2012/639M, V-N 2012/40.16 kan nu dus ook worden toegepast op leasefietsen. Het besluit wordt hiertoe gewijzigd. Tevens is in het besluit de overgangsregeling in verband met aanpassing BPM-tabel verwijderd vanwege het tijdsverloop. Het besluit treedt in werking op 31 december 2019.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Omzetbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 31 december

  579
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen