DAC7, de wijzigingsrichtijn die de Administratieve Samenwerkingsrichtlijn uitbreidt met verplichtingen voor platformexploitanten, is gepubliceerd in het Publicatieblad EU. De richtlijn treedt op 14 april 2021 in werking en lidstaten moeten de bepalingen met ingang van 1 januari 2023 toepassen.

DAC7 schept een verplichting voor platformexploitanten om inkomsten te rapporteren die zijn verdiend door verkopers die bepaalde soorten diensten aanbieden via digitale platforms. Verder worden lidstaten verplicht om dergelijke informatie automatisch uit te wisselen.

Daarnaast brengt DAC7 verschillende andere wijzigingen aan in de Administratieve Samenwerkingsrichtlijn. Eén van die wijzigingen is de verduidelijking van de huidige regels voor de uitwisseling van informatie op verzoek. Om de doeltreffendheid van de uitwisseling van inlichtingen te garanderen en onterechte weigeringen van verzoeken te voorkomen, en met het oog op rechtszekerheid voor zowel de belastingdiensten als de belastingplichtigen, is de internationaal overeengekomen norm 'verwacht belang' gecodificeerd in een nieuw art. 5 bis.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Europees belastingrecht

Regelgevende instantie: Europese Unie

Editie: 29 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

  854
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen