In november 2022 komt een digitaal loket beschikbaar specifiek voor verzoeken om toepassing van een betaalpauze, kwartaalaflossing of verlenging van de coronabetalingsregeling. Dat antwoordt staatssecretaris Van Rij op vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Financiën over de brieven inzake scenario’s (corona)belastingschuld.

Als de coronabetalingsregeling, inclusief de versoepelingen, niet volstaat dan zijn op grond van het reguliere beleid andere oplossingsrichtingen mogelijk, zoals sanering of betalingsregeling op maat. Voor deze oplossingen gelden strengere voorwaarden, onder andere moet sprake zijn van een levensvatbaar bedrijf. De Belastingdienst kent in relatie tot de coronacrisis geen bijzondere stoppersregeling.

De versoepeling van de betalingsregeling is zo vormgegeven dat bedrijven die aannemelijk maken dat er sprake is van (tijdelijke)aflossingsproblematiek, zoals bijvoorbeeld door de hoge energiekosten, in aanmerking kunnen komen voor versoepeling.

In de loop van november 2022 start de eerste fase van een pilot van de Belastingdienst met Geldfit Zakelijk voor een groep van 25 ondernemers met betalingsachterstanden bij meerdere schuldeisers. Geldfit Zakelijk biedt ondernemers met betalingsproblemen een eenduidige route naar passende hulp. Bovendien leidt de route via Geldfit tot sneller uitsluitsel voor ondernemers en efficiëntievoordelen en een hogere ‘first time right’ bij de Belastingdienst.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Invordering

Dossiers: Corona

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

13

Gerelateerde artikelen