Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de door de partneronderneming van de Roemeense verzekeringsmaatschappij Uniqa verrichte diensten niet vallen onder het begrip ‘door raadgevende personen verrichte diensten’.

Uniqa Asigurări SA biedt in Roemenië verzekeringen aan die de risico’s van auto-ongevallen en ziektekosten dekken voor ongevallen die zich buiten Roemenië voordoen. Uniqa sluit daartoe partnerschappen met niet-Roemeense vennootschappen. Deze partnerondernemingen regelen de schade van de klanten van Uniqa in het land waar het ongeval zich heeft voorgedaan. Uniqa is van mening dat de plaats van de door de partnerondernemingen verrichte diensten de plaats van vestiging van de dienstverrichter is. Uniqa geeft dan ook geen BTW in Roemenië aan ter zake van deze diensten. Na een controle stelt de Roemeense Belastingdienst echter dat de plaats waar deze diensten worden verricht, zich bevindt in de lidstaat waar de afnemer van deze diensten is gevestigd, te weten Roemenië. Volgens de fiscus is er sprake van ‘door raadgevende personen verrichte diensten’. De Roemeense rechter stelt een prejudiciële vraag in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de door de partneronderneming van de Roemeense verzekeringsmaatschappij Uniqa verrichte diensten niet vallen onder het begrip ‘door raadgevende personen verrichte diensten’. Diensten ter zake van de behandeling van schadegevallen die in naam en voor rekening van een verzekeringsmaatschappij worden verricht, kunnen niet worden aangemerkt als ‘andere soortgelijke diensten’ in de zin van art. 56 lid 1 onderdeel c EG-richtlijn 2006/112. De diensten hebben namelijk tot doel het beheer en de behandeling van verzoeken tot vergoeding van schadegevallen die worden ingediend door de verzekerden van de verzekeringsmaatschappij in naam en voor rekening waarvan deze diensten worden verricht.

[Bron Uitspraak]

[Nieuwsbron]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting

Editie: 3 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

  163
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen