De dubbele heffing van energiebelasting bij het gebruik van energieopslag is in beginsel niet in lijn met het uitgangspunt van de energiebelasting, namelijk dat de levering aan het einde van de keten belast is. Het is echter niet gelukt om een bestendig wetsvoorstel op te nemen in het Belastingplan 2021 met inwerkingtreding per 2021. Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën in antwoord op Kamervragen aan de Tweede Kamer.

De evaluatie van de energiebelasting waarin het onderzoek zou meelopen, heeft vertraging opgelopen door de uitwerking van het Klimaatakkoord en de gevolgen van de COVID-19 crisis. Daarnaast is de aankondiging van de Europese Commissie om begin 2021 te komen met een voorstel voor de aanpassing van de Europese Richtlijn Energiebelastingen, een relevante ontwikkeling voor de uitwerking van de motie (V-N 2019/36.21). De kans is groot dat in die aanpassing ook nieuwe regels worden voorgesteld voor de heffing van energiebelastingen bij energieopslag.

De Kamervragen zijn gesteld door het lid Van der Lee (GroenLinks).

[Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Rubriek: Milieuheffingen

Editie: 6 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

  343
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen