Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur terecht de door belanghebbende geclaimde aftrek heeft beperkt tot de betaalde erfpachtcanons. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

X koopt in 2004 een lidmaatschapsrecht van een woonvereniging. In haar aangifte IB/PVV 2013 trekt zij een bedrag van € 2.712 onder de noemer 'erfpacht, opstal en beklemming EW' af. De inspecteur heeft deze aftrek gecorrigeerd. In hoger beroep is deze aftrek in geschil.

Hof Amsterdam (V-N 2019/59.1.1) oordeelt dat de inspecteur terecht de aftrek heeft gecorrigeerd. De woonvereniging doet diverse uitgaven die deze doorberekent aan X. Hiertoe behoren ook kosten voor erfpacht. Uit de overgelegde stukken blijkt dat aan X een aftrek toekomt van € 113 voor kosten voor erfpacht. Voor het overige zijn de betalingen aan de vereniging niet aftrekbaar. X' hoger beroep is ongegrond.

De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.120

Informatiesoort: VN Vandaag

  246
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen