Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de auto van amper één jaar oud met dit schadeverleden € 2000 minder waard is, ook al plegen verkopers het schadeverleden in de praktijk veelal te verzwijgen.

X bv doet BPM-aangifte voor een uit Duitsland afkomstige Opel Mokka met forse schade en voldoet daartoe € 858. De inspecteur laat de auto hertaxeren door Domeinen, terwijl de schade toen al deels was hersteld. In geschil is de naheffingsaanslag van € 2687. Volgens Rechtbank Gelderland is de naheffing te hoog. De juiste handelsinkoopwaarde is € 28.093, zijnde de historische nieuwprijs van € 36.056 minus € 5963 (waardevermindering niet-herstelde schade) en € 2000 (waardevermindering door schadeverleden). X bv stelt in hoger beroep dat de rechtbank heeft nagelaten om de aanslag te verminderen. Niet meer in geschil is dat de historische nieuwprijs € 36.056 is en de koerslijstwaarde € 21.168, dat de koerslijstwaarde verminderd moet worden met 15% wegens de dealer- en marktsituatie en dat de waardevermindering door schade gelijk is aan het schadebedrag.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de rechtbank er terecht vanuit gaat dat de auto van amper één jaar oud met het schadeverleden € 2000 minder waard is, ook al plegen verkopers het schadeverleden in de praktijk veelal te verzwijgen. De rechtbank heeft nagelaten de juiste hoogte van de aanslag vast te stellen, zodat het beroep van X bv reeds daarom gegrond is. X bv mag uitgaan van de waarde bij het doen van aangifte, ook al zou door later herstel de waarde bij de registratie hoger zijn. X bv maakt echter niet aannemelijk dat de schade hoger was dan € 5963. Het beroep van X bv is gegrond. De naheffingsaanslag wordt verlaagd tot € 1324.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 3 februari

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen