Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat in het midden kan blijven of de auto meer schade had. De tenaamstelling heeft namelijk plaatsgevonden op 27 augustus 2018 en de schade was méér dan één maand daarvoor al hersteld. De BPM-naheffing blijft in stand.

X bv doet BPM-aangifte voor een Ford Transit Kombi 310 2.0 TDCI met schade en voldoet € 6187. Na controle door Domeinen stelt de inspecteur dat de waardevermindering slechts € 940 is, zijnde 78% van de bruto-schade. In geschil is de naheffingsaanslag, die inmiddels door Rechtbank Gelderland is verminderd tot € 2889 wegens het tussentijdse lager tarief van 2016 en het ontbreken van Nederlandstalige handleiding en onderhoudsboekjes. X bv stelt dat een hogere waardevermindering wegens schade in aanmerking moet worden genomen.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat in het midden kan blijven of de auto meer schade had. De tenaamstelling heeft namelijk plaatsgevonden op 27 augustus 2018 en de schade was méér dan één maand daarvoor al hersteld. Volgens art. 8 lid 4 Uitvoeringsregeling BPM mag het taxatierapport van X bv bij de tenaamstelling niet ouder zijn dan één maand. Hieruit volgt dat ook de eventuele schade op dat moment nog aanwezig moet zijn. Er is ook geen aanleiding om andere waardeverminderingen toe te passen. X bv stelt vergeefs dat de auto een ex-rental is en een schadeverleden heeft. Het beroep van X bv is ongegrond.

Lees ook het thema: Milieubelastingen en brandstofaccijns

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 8

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 31 mei

7

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen