Advocaat-generaal Rantos concludeert dat de BTW-winstmargeregeling niet kan worden toegepast op leveringen van bouwterreinen wanneer die terreinen door de belastingplichtige wederverkoper als onbebouwde terreinen zijn verworven.

Icade Promotion SAS verwerft niet bouwrijp gemaakte terreinen van particulieren en lokale overheden, waarbij geen BTW wordt geheven. Na opsplitsing en het verrichten van enkele werkzaamheden, verkoopt Icade de kavels aan natuurlijke personen voor woningbouw. Zij past daarbij de BTW-winstmargebelasting toe. Vervolgens vraagt Icade om teruggaaf van die BTW over de winstmarge. Zij stelt daarbij dat haar prestaties niet onder de winstmargebelasting vallen en dat BTW over de verkoopprijs moet worden berekend. Dat is voor Icade voordeliger omdat haar prestaties dan zijn vrijgesteld van BTW-heffing. De Franse Belastingdienst is het daar niet mee eens. De Franse rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Advocaat-generaal Rantos concludeert dat de BTW-winstmargeregeling niet kan worden toegepast op leveringen van bouwterreinen wanneer die terreinen door de belastingplichtige wederverkoper als onbebouwde terreinen zijn verworven. Wanneer de kenmerken van een terrein zijn gewijzigd tussen het tijdstip van verwerving en de doorverkoop, is de van de BTW-winstmargebelasting afwijkende regeling van art. 392 EG-richtlijn 2006/112 niet van toepassing. Deze bepaling is wel van toepassing wanneer de enige wijzigingen aan het terrein, tussen het tijdstip van de oorspronkelijke verwerving van een bouwterrein en de doorverkoop ervan, de opsplitsing ervan in kavels betreffen.

[Bron Uitspraak]

[Nieuwsbron]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie (Advocaat-Generaal)

Rubriek: Omzetbelasting, Europees belastingrecht

Editie: 24 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

  672
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen