Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft de Eerste Kamer geïnformeerd over het vraagstuk van een vermeend lek in de partnerregeling in de Overbruggingswet box 3.

Volgens een artikel in het Weekblad voor Fiscaal Recht ontstaan door een systeemfout bij fiscale partners twee effectieve rendementspercentages in plaats van één. Deze interpretatie van de partnerregeling lijkt te zijn gebaseerd op een verschil in de formulering in de Wet rechtsherstel box 3 en de huidige wettekst in box 3 die door de Overbruggingswet box 3 niet is aangepast.

Volgens de staatssecretaris is geen onderscheid beoogd. De Overbruggingswet box 3 sluit zoveel mogelijk aan bij het rechtsherstel. Het klopt dus niet dat bij fiscale partners twee effectieve rendementspercentages worden berekend. Er geldt één effectief rendementspercentage voor beide fiscale partners. De staatssecretaris zegt toe in 2023 met een wetsvoorstel de wettekst met ingang van 2024 te verduidelijken.

TaxLive heeft eerder aandacht besteed aan de kwestie.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 5.2

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2022, Box 3

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

35

Gerelateerde artikelen