Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur de renteaftrek voor de na woningaankoop gesloten hypotheek terecht heeft geweigerd.

Bij de aankoop van hun woning brengen X en zijn echtgenote ongeveer € 120.000 eigen middelen in. Een aantal jaren later sluiten zij een KeuzePlusHypotheek van € 104.000. Hierdoor kunnen zij weer beschikken over een geldbedrag dat ongeveer overeenkomt met het bedrag van hun investering in de woning. X trekt in de aangifte IB/PVV 2016 de rente over deze lening af. De inspecteur weigert de renteaftrek. In hoger beroep is onder meer de aftrekbaarheid van de in 2016 betaalde hypotheekrente voor de KeuzePlusHypotheek in geschil.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur de renteaftrek voor de KeuzePlusHypotheek terecht heeft geweigerd. De betaalde rente is slechts aftrekbaar als die rente betrekking heeft op geldleningen die zijn aangegaan voor de verwerving, verbetering of het onderhoud van de eigen woning. De aankoop van de woning is niet met de KeuzePlusHypotheek gefinancierd. Evenmin is gesteld noch aannemelijk geworden dat deze hypotheek is aangewend voor verbetering of onderhoud van de eigen woning.

Lees ook het thema Eigenwoningregeling

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.120

Wet inkomstenbelasting 2001 3.119a

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 5 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

  1592
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen