Hof Arnhem-Leeuwarden verwerpt het standpunt van X dat de uitspraak op bezwaar onvoldoende zou zijn gemotiveerd.

X komt in bezwaar en beroep tegen een WOZ-beschikking. In beroep is de WOZ-waarde niet langer in geschil, maar alleen nog de vraag of X in aanmerking komt voor een proceskostenvergoeding.

Hof Arnhem-Leeuwarden verwerpt het standpunt van X dat de uitspraak op bezwaar onvoldoende zou zijn gemotiveerd. Per vergissing ontbreken in de uitspraak op bezwaar de relevante gegevens van de referentiewoningen. X stelt dat hij gedwongen was in beroep te gaan om duidelijkheid te krijgen en hij hierdoor recht heeft op een proceskostenvergoeding. Het hof verwerpt dit standpunt nu de heffingsambtenaar in de uitspraak op alle grieven van X is ingegaan. Bovendien heeft de heffingsambtenaar in de uitspraak op bezwaar de referentiewoningen gebruikt die door X zelf zijn aangedragen. X was dus al op de hoogte van de kenmerken van deze woningen. Voor zover er sprake is van een schending van het motiveringsbeginsel is X hierdoor in ieder geval dus niet benadeeld. Het hoger beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 7:12

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 6 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

  199
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen