Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur het verzoek om teruggaaf van bpm wegens export van een in Nederland geregistreerd motorrijtuig terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard omdat X niet binnen dertien weken na het vervallen van de tenaamstelling in het kentekenregister deze teruggaaf heeft verzocht. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

Belanghebbende, X, beëindigt de inschrijving/tenaamstelling van haar auto per 4 mei 2017. Vervolgens doet zij een tijdelijke inschrijving van haar auto in het kentekenregister in Polen op 8 september 2017. Op 17 augustus 2017 verzoekt X de inspecteur ter zake van de export van deze auto BPM terug te geven. Omdat zij de inschrijving niet binnen 13 weken doet, krijgt zij geen teruggaaf bpm vanwege export. In geschil is of de inspecteur het teruggaafverzoek terecht niet-ontvankelijk verklaart.

Hof Arnhem-Leeuwarden (V-N Vandaag 2021/1238) oordeelt dat de inspecteur het verzoek om teruggaaf van bpm wegens export van een in Nederland geregistreerd motorrijtuig terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard omdat X niet binnen dertien weken na het vervallen van de tenaamstelling in het kentekenregister deze teruggaaf heeft verzocht. Het Unierecht is niet van toepassing wanneer bij uitvoer van goederen naar een andere lidstaat geen teruggaaf plaatsvindt van rechtmatig geheven BPM. Het hoger beroep van belanghebbende is ongegrond. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 4a

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 14a

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Instantie: Hoge Raad

Editie: 29 juni

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen