Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur zich voor één auto terecht op interne compensatie beroept en dat de andere auto nieuw is. Voor de onderhavige auto's is op aangifte te weinig BPM afgedragen.

X bv doet BPM-aangifte voor twee gebruikte Peugeot's. X bv stelt dat sprake is van een ongerechtvaardigd verschil in heffingsmodaliteit bij deze auto’s en zich al op de Nederlandse markt bevindende referentievoertuigen. Volgens Rechtbank Gelderland maakt X bv niet aannemelijk dat de aankoop in een andere EU-lidstaat van gebruikte auto's wordt belemmerd, omdat er een voorkeur zou zijn voor binnenlandse referentieauto's. Bij verkoop in Nederland zijn buitenlandse auto's voor particuliere kopers juist aantrekkelijk omdat er relatief weinig BPM op rust. In hoger beroep zijn de gemachtigde van X bv en zijn bv bij wijze van tussenuitspraak geweigerd.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de weigering van de gemachtigde in stand blijft en dat die van zijn bv komt te vervallen (zie HR 29 januari 2021, 20/02446, V-N 2021/7.16). In het oorspronkelijke taxatierapport voor auto 1 is de aftrek marktsituatie en de dealersituatie expliciet op nihil gesteld, zodat X bv in hoger beroep niet alsnog zonder motivering een korting van 15% kan claimen. De inspecteur beroept zich bovendien terecht op interne compensatie. Als slechts 72% van de herstelkosten aftrekbaar is, dan is juist te weinig BPM voor deze auto afgedragen. Met auto 2 is slechts 26 km's gereden, zodat deze niet of nauwelijks eerder op de weg in gebruik is geweest. Bij een nieuwe auto kan geen vermindering worden toegepast. Ook in zoverre is dus te weinig BPM afgedragen. Het beroep van X bv is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:25

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 7 maart

8

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen