Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat niet is voldaan aan de voorwaarden voor verrekening van de dividendbelasting. Door het uitlenen van de aandelen is X bv niet langer de juridische eigenaar. Verder voldoet X bv niet aan haar administratie- en bewaarplicht.

X bv is onderdeel van een Amerikaans bankenconcern en is een 'long stock/short future' belegger. X bv koopt aldus voor circa € 7 miljard AEX-aandelen (long stock) en verkoopt futures, zijnde beursgenoteerde termijncontracten met betrekking tot deze aandelen (short future). Om het rendement te verhogen en de financieringskosten te drukken, worden de aandelen ook uitgeleend (stock lending). De aandelen staan op een depotrekening bij een bank in Frankrijk. X bv verrekent in haar VPB-aangifte over 2007/2008 ruim € 39 miljoen dividendbelasting. Volgens de inspecteur voert X bv geen goede administratie en is sprake van dividendstripping. In geschil is de informatiebeschikking, alsmede de VPB-navorderingsaanslag. Rechtbank Noord-Holland vernietigt de informatiebeschikking, omdat niet ongebruikelijk is dat telefonisch zaken worden gedaan en dat de achterliggende partijen anoniem blijven. De administratie voldoet aan strenge internationale eisen en wordt gecontroleerd door een externe accountant. De inspecteur gaat in hoger beroep.

Hof Amsterdam oordeelt dat niet is voldaan aan de voorwaarden voor verrekening van de dividendbelasting. Door het uitlenen van de aandelen is X bv niet langer de juridische eigenaar. X bv stelt vergeefs dat de stock loan steeds, kort voordat het dividend werd uitgekeerd, werd afgelost en vervolgens werd hernieuwd. Hiervan zijn namelijk geen primaire vastleggingen, terwijl dit in zakelijke verhoudingen wel gebruikelijk is. X bv kan daarom bovendien niet als uiteindelijk gerechtigde worden beschouwd. Er kan in het midden blijven of sprake is van fraus legis. X bv voldoet niet aan haar administratie- en bewaarplicht door geen primaire vastleggingen van onder meer de aankopen van circa € 7 miljard te overleggen. Ondanks dat de administratie met betrekking tot de stock loan aan de inlener zou zijn uitbesteed, zouden daar bestuursbesluiten van X bv aan ten grondslag moeten liggen en ook die stukken zijn er niet. Het beroep van de inspecteur is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 47

Algemene wet bestuursrecht 8:29

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52a

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Dividendbelasting

Editie: 18 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

  542
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen