Hof 's-Hertogenbosch is het met de inspecteur eens dat sprake is van een schenking aan X. Bv 1 heeft zich ten gunste van de nv, door toedoen van haar aandeelhouder (A), winst laten ontgaan, zonder daarvoor gecompenseerd te zijn.

A, de partner van belanghebbende, X, houdt de aandelen in bv 2, die de aandelen houdt in bv 1. X en A houden ieder 50% van de aandelen in een Belgische nv. Bv 1 is in onderhandeling met Stichting 2 over diens tijdelijke huisvesting. Uiteindelijk sluit de nv een (lucratief) huurcontract met de stichting. Begin 2006 wordt de tijdelijke huisvesting voor de stichting opgeleverd door bv 1 en eind 2006 factureert bv 1 aan de nv voor de overeengekomen aanneemsom. De inspecteur legt een aanslag recht van schenking op aan X. Volgens de inspecteur heeft A, via bv 1, een schenking gedaan aan X. Bv 1 heeft in zijn ogen namelijk een lucratief huurcontract overgedragen aan de nv. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat er geen sprake is van een schenking. Noch A, noch bv 1 zijn volgens de rechtbank verarmd.

Hof 's-Hertogenbosch is het met de inspecteur eens dat sprake is van een schenking aan X. Bv 1 heeft zich ten gunste van de nv, door toedoen van haar aandeelhouder (A), winst laten ontgaan, zonder daarvoor gecompenseerd te zijn. Vanuit de opdrachtgever (Stichting 2) was daar geen noodzaak voor aanwezig. Voor Stichting 2 was er namelijk in feite geen onderscheid tussen de aannemer en de verhuurder. De inspecteur maakt aannemelijk dat sprake is van een onzakelijke aanneemsom die bv 1 heeft gerekend aan de nv waardoor de bv zich winst heeft laten ontgaan ten gunste van de nv. Dit leidt er toe dat A is verarmd en X is verrijkt. Met betrekking tot de hoogte van de schenking volgt het hof de inspecteur ook in zijn berekening. De inspecteur komt op een bedrag van € 727.500 (50% van het verschil tussen de waarde van de huurovereenkomst van € 3.835.000 en de aanneemsom van € 2.380.000). Het gelijk is aan de inspecteur.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Successiewet 1956 1

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

Editie: 5 september

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

699

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen