De Hoge Raad creëert een mogelijkheid voor belastingplichtigen om rechtsmiddelen in te stellen tegen de inkomensgegevens van hun ex-partner voor die jaren waarin nog sprake was van partnerschap.

X ontvangt toeslagbeschikkingen van de Belastingdienst gebaseerd op inkomensgegevens van X en haar ex-partner. Zij komt op tegen de beschikkingen met de klacht dat de ambtshalve vastgestelde inkomensgegevens van haar ex-partner op een te hoog bedrag zijn vastgesteld. Dit heeft gevolgen voor de toeslagen van X. A-G Niessen overweegt in zijn conclusie ambtshalve dat geen bezwaar en beroep openstaat tegen het inkomensgegeven op de toeslagbeschikking.

De Hoge Raad creëert een mogelijkheid voor belastingplichtigen om rechtsmiddelen in te stellen tegen de inkomensgegevens van hun ex-partner voor die jaren waarin nog sprake was van partnerschap. Dit inkomensgegeven kan doorwerken in de toeslagen. Zoals de A-G terecht heeft overwogen bestaat er naar de letter van de wet nu geen rechtsgang. De Hoge Raad is echter van oordeel dat de rechter, gelet op art. 1 van het EP bij het EVRM, in deze leemte moet voorzien en creëert alsnog een mogelijkheid om bezwaar te maken. Hiervan uitgaande heeft het hof de bezwaren van X tegen de inkomensgegevens terecht ontvankelijk geacht. De Hoge Raad oordeelt verder dat de omkering van de bewijslast die jegens de ex-partner van X is toegepast, niet mag doorwerken in de beoordeling van de bezwaren van X tegen de inkomensgegevens van de ex-partner. Tot cassatie kan dit echter niet leiden, omdat het hof heeft vastgesteld dat ook met de normale regels van bewijslast niet is vast komen te staan dat de inkomensgegevens van de ex-partner te hoog zijn vastgesteld.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 27e

Algemene wet inzake rijksbelastingen 25

Algemene wet inzake rijksbelastingen 21j

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 8 februari

Carrousel: Carrousel

  1482
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen