Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de wijze waarop Hongarije de te vergoeden rente op te laat terugbetaalde BTW-voorbelasting berekent in strijd is met de beginselen van doeltreffendheid en fiscale neutraliteit.

Naar aanleiding van een niet gepubliceerde beschikking van het Hof van Justitie EU uit 2014 verzoekt Sole-Mizo Zrt. de Hongaarse fiscus om rente te betalen over aftrekbare voorbelasting die niet binnen een redelijke termijn is terugbetaald. Verder verzoekt Sole-Mizo ook om betaling van vertragingsrente, omdat de rente zelf ook tardief was betaald. De fiscus honoreert het verzoek om terugbetaling, maar voert de berekening van de te betalen rente niet uit zoals Sole-Mizo dat wil. Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. dient een vergelijkbaar verzoek om rentebetaling in. Dalmandi berekent de rente op € 240.000. De Belastingdienst kent een bedrag van € 111.000 toe. Sole-Mizo en Dalmandi zijn het niet eens met de wijze waarop de Belastingdienst de te betalen rente berekent. De Hongaarse rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de wijze waarop Hongarije de te vergoeden rente op te laat terugbetaalde BTW-voorbelasting berekent in strijd is met de beginselen van doeltreffendheid en fiscale neutraliteit. Het is niet in strijd met het EU-recht dat Hongarije een vervaltermijn van vijf jaren hanteert voor verzoeken tot betaling van rente op aftrekbare BTW-voorbelasting die is ingehouden op grond van een met het EU-recht in strijd bevonden nationale bepaling. Ook is het niet in strijd met het EU-recht dat Hongarije van belastingplichtigen verlangt dat zij voor de vertragingsrente een bijzonder verzoek indienen en die rente pas toepast na het verstrijken van een termijn van 30 of 45 dagen.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Omzetbelasting, Europees belastingrecht

Editie: 28 april

Informatiesoort: VN Vandaag

  303
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen